...
วารสารย้อนหลัง
...
พฤษภาคม - สิงหาคม 2566
ปีที่ 15 ฉบับที่ 43 (2566)

Published: 31 สิงหาคม 2566


...
มกราคม - เมษายน 2566
ปีที่ 15 ฉบับที่ 42 (2566)

Published: 30 เมษายน 2566


...
กันยายน - ธันวาคม 2565
ปีที่ 14 ฉบับที่ 41 (2565)

Published: 30 ธันวาคม 2565


...
พฤษภาคม - สิงหาคม 2565
ปีที่ 14 ฉบับที่ 40 (2565)

Published: 31 สิงหาคม 2565


...
มกราคม - เมษายน 2565
ปีที่ 14 ฉบับที่ 39 (2565)

Published: 30 เมษายน 2565


ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 5

วันนี้: 465

เมื่อวานนี้: 547

จำนวนครั้งการเข้าชม: 705,076

สำนักงานสาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 เลขที 680 หมู่ที่ 11 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์/ โทรสาร 0-4297-0033

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย

ติดต่อ/สอบถาม: นางสาวศิวาภรณ์ เก่งสุวรรณ์

โทร: 0-4297-0033