...
กำหนดการเผยแพร่
กำหนดการเผยแพร่: 3 ฉบับ/ปี
  • ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน เผยแพร่ พฤษภาคม
  • ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม เผยแพร่ กันยายน
  • ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม เผยแพร่ มกราคม
ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 11

วันนี้: 238

เมื่อวานนี้: 351

จำนวนครั้งการเข้าชม: 220,889


สำนักงานสาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 เลขที 680 หมู่ที่ 11 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์/ โทรสาร 0-4297-0033

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย

ติดต่อ/สอบถาม: นางสาวศิวาภรณ์ เก่งสุวรรณ์

โทร: 0-4297-0033