...
...
เผยแพร่: 30 เม.ย. 2563
หน้า: 147-158
ประเภท: บทความวิจัย
View: 84
Download: 40
Download PDF
-
An Action Research on the Integration of Process Writing and Genre-Based Approach in Enhancing Narrative Writing Ability
ผู้แต่ง

Author
Tran Thi Thuong, Pilanut Phusawisot, Pimyupa Praphan

Abstract

This study focused on classroom teaching problems and the solutions in teaching English narrative writing at university level. Based on the main problem of students’ obstacles in writing a narrative paragraph, the integration of process writing and genre-based approach was carried out as a solution so as to investigate the effect of the integrated approach in enhancing Thai students’ narrative paragraph writing ability, and their attitudes toward the integrated approach. The participants were 15 first-year English majors at a Rajabhat University, selected by purposive sampling. The action research was designed with a spiral structure with four research loops including planning, acting, observing, and reflecting. The study also showed the progress in narrative paragraphs from two lesson plans, based on an integrated approach by making the class student-centered through collaboration, group discussion, conference writing, and extensive feedback exchange. After data collection from a pretest, a posttest, a semi-structured interview, and a self-reflection paper, mean scores and content analysis were used for data analysis. The findings indicated that the participants’ narrative writing ability significantly improved; this was determined by their pretest at 33.00 and posttest scores at 75.87. The participants responded positively to the usefulness of the six steps of writing process based on the integration of process writing and genre-based approach in teaching narrative paragraph writing skills.

Keyword

Genre-based Approach, Process Writing, Narrative Enhancement, Writing Ability
ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 5

วันนี้: 90

เมื่อวานนี้: 942

จำนวนครั้งการเข้าชม: 132,531


สำนักงานสาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 เลขที 680 หมู่ที่ 11 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์/ โทรสาร 0-4297-0033

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย

ติดต่อ/สอบถาม: นางสาวศิวาภรณ์ เก่งสุวรรณ์

โทร: 0-4297-0033